nav shield  ICOMOS NL heeft een nieuwe vertegenwoordiger in het bestuur van Blue Shield Nederland.

Jesper de Raad is recent afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij voltooide daar de opleiding Heritage Management in a World Context aan de faculteit Archeologie.

" Als jonge erfgoedbeheerder, met interesse voor beleid en regelgeving,
ben ik zeer vereerd Blue Shield in Nederland te mogen vertegenwoordigen. 
Het is een enorme uitdaging om de Haagse Conventie bespreekbaar te
houden. Als het Blue Shield Nederland zijn we met een groot netwerk,
nauwe contacten en sterke achterban organisaties goed instaat deze taak uit te voeren".

Jesper
© Foto Jesper de Raad