nb logo breed PERSBERICHT 

Een twintigtal monumenteigenaren heeft het initiatief genomen om een Vereniging van Groninger Monument Eigenaren op te richten. De vereniging streeft naar transparante en rechtvaardige oplossingen voor mijnbouwschade aan rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in de provincie Groningen.
Lees meer

Het logo van de vereniging is -naar eigen zeggen- afgeleid van het 'blauwe schildje" uit de Haagse Conventie 1954 (Conventie voor de Bescherming van Cultureel Erfgoed in geval van gewapende conflicten) dat gebruikt wordt om cultureel erfgoed te markeren.