nav shield 1 Solidariteit in cultuur: bescherming van erfgoed onder crisisomstandigheden

De Nationale en universiteitsbibliotheek in Zagreb organiseert een internationaal congres op 18-20 maart 2021 getiteld:
Solidariteit in cultuur: bescherming van erfgoed onder crisisomstandigheden.


De conferentie is bedoeld om nieuwe benaderingen over geïntegreerd risicobeheer te bespreken, de dialoog over samenwerking
aan te gaan en begrip te kweken tussen verschillende parnters die een potentiële weerbaarheid kunnen bieden bij rampen.

Meer informatie over de conferentie, het programma en
aanmelden vind je hier