Netwerk organisaties:
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Bevordert internatioale vrede en respect door stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen staten.

De comissie fungeert als intermediair tussen de Nederlandse overheid, professionele organisaties, wetenschappers, media en het publiek.

ICCROM
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
Intergouvernementele organisatie gesticht door UNESCO ter promotie van conservering van cultureel erfgoed (monumenten en sites van historisch, artistiek of archeologisch belang).

Cosa Doca
Consortium for the Preservation of Documentary Patrimony in Case of Disaster
Discussieforum voor openbare instellingen in educatieve netwerken wiens gehele of gedeeltelijke sluiting in geval van een natuurramp schade zal toebrengen aan de goede werking van de onderwijsnetten. Het is ook een orgaan voor praktische en technische informatie bedoelt voor iedere instelling geconfronteerd met een kleine of grote ramp.

Österreichische Gesellschaft für Kulturgüterschutz (ÖGKGS).
The Austrian Association for Protection of Cultural Property.
OPgericht in 1980 en gebaseerd op de Haagse Conventie 1954 voor de bescherming van cultureel erfgoed tegen oorlogshandelingen . Het doel van de organisatie is voornamelijk het vergroten van het bewustzijn van het publiek dat cultureel erfgoed beschermd moet worden. Dit doen zij onder andere door publicaties en tentoonstellingen.

Cultural Heritage without Boarders (CHwB)
Zweedse organisatie opgericht in 1995 door vooraanstaande leden van nationale ergoedinstellingen als direct antwoord op de vernietiging van cultureel erfgoed tijdens de conflicten in   Bosnië Herzegovina. CHwB is sindsdient actief in landen waar conflicten zijn of zijn geweest waar het cultureel erfgoed inzet in het kader van verzoening en mensenrechten.

AFRICOM
International Council of African Museums
Internationale non gouvernementele organisatie die een vraagbaak is voor en ondersteuning biedt aan musea, erfgoed professionals en studenten. AFRICOM beheert tevens een extensieve museum en museum professionals database.

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)
Indonesian Heritage Trust
Maatschappelijke organisatie die zich inzet voor erfgoed conservering in Indonesië. 

Prince Claus Fonds
Gebaseerd op het uitgangspunt dat cultuur een basisbehoefte is, zoekt het PCF actief naar culturele samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen met excellente partners in gebieden waar de middelen en mogelijkheden voor culturele expressie, creatieve productie en onderzoek beperkt zijn en cultureel erfgoed wordt bedreigd.

Europa Nostra
Vertegenwoordigt meer dan 250 non-gouvernementele organisaties, 150 geliëerde instellingen en 1500 individuele deelnemers uit meer dan 50 landen die zich inzetten voor de bescherming van Europees cultureel erfgoed en landschappen. 

World Monuments Fund
Met als lsbasis New York zet deze non-profit organisatie zich in voor het beheer en behoud van historishe sites overal ter wereld.