nav shield bij het Blue Shield netwerk! 

Blue Shield is de culturele equivalent van het Rode Kruis en gebruikt daarbij het beschermende symbool van het 'blauwe schildje" uit de Haagse Conventie 1954 (Conventie voor de Bescherming van Cultureel Erfgoed in geval van gewapend conflict) om cultureel erfgoed te markeren. 

 sigmund freud_museum1

Sigmund Freud Museum, Wenen
© 2012 Angela Dellebeke

Het Blue Shield netwerk bestaat uit organisaties die vertegenwoordigd zijn in het archiefveld, musea, audivisuele ondersteuning, bibliotheken en monumenten en archeologie.

De missie van iedereen die betrokken is bij Blue Shield is om wereldwijd cultureel erfgoed te beschermen.


Ter ondersteuning van het internationale initiatief van Blue Shield worden op steeds meer plaatsen nationale comités gevormd, Blue Shield Nederland is er daar één van.


Goed om te weten

De Haagse Conventie is geratificeerd door de Nederlandse overheid en de verantwoordelijkheid om beleid hierop te maken is belegd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De uitvoering van dat beleid ligt bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Zij hebben criteria opgesteld op basis waarvan erfgoed aangemerkt wordt voor deze bijzondere bescherming.


Nederland en de Haagse Conventie -  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Erfgoed & Kunsten

Toekenning Blauw witte schildje - Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed / Veilig Erfgoed