Het doel van Blue Shield is de bescherming van cultureel erfgoed tegen bedreigingen van oorlogsgeweld en natuurrampen en de organisatie van (inter) nationale hulp.
 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft UNESCO het initiatief genomen tot de Haagse Conventie 1954 met als doel in gezamenlijkheid regels op te stellen ter bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Dit verdrag was het eerste internationale verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed in de context van oorlog en het eerstte verdrag dat het concept van de gemeenschappelijkheid van erfgoed benadrukt.
Het Blauwe Schildje wordt gebruikt om het cultureel erfgoed als "beschermd" te markeren en te identificeren. 

 
Logo ICOMOSicom logo 1  ICA logologo ifla with text
 
 
In het kader van De Haagse Conventie (1954) voor de bescherming van cultureel erfgoed in geval van een gewapend conflict,werd door de ICA (International Council on Archives), ICOM (International Council of Museums), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en  IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) het symbool van de Conventie - het blauwe schildje- overgenomen als symbool voor het in te stellen Blue Shield. Blue Shield werd in 1996 opgericht door de vier niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van archieven, bibliotheken, monumenten en archeologie en musea met het doel om bedreigd cultureel erfgoed te beschermen. 
 
De organsiaties werken samen aan het voorbereiden en reageren op noodsituaties in geval van een gewapend conflcit of natuurramp die cultureel erfgoed kunnen beïnvloeden. 
Dit doen zij op basis van de volgende beginselen ((goedgekeurd door het Internationale Comite Blue Shield tijdens de bijeenkomst in Parijs, 8 juni 2001):
 
  • gezamenlijke acties
  • onafhankelijkheid
  • neutraliteit
  • professionaliteit
  • respect voor culturele identiteit
  • werken op non-profit basis.


Het Blue Shield Netwerk bestaat uit de diverse Nationale Blue Shield Comités en Blue Shield Internationaal. 
Het doel van alle betrokkenen bij Blue Shield is de bescherming van het cultureel erfgoed overal ter wereld!