Het is van vitaal belang dat het internationale initiatief van ICBS wordt ondersteund door lokale initiatieven. 
In tal van landen zijn daarom al Blue Shield comites gevormd.

 De Nationale Commités van Blue Shield (NCB's):

  • brengen verschillende beroepen, lokale en nationale overheden, de hulpdiensten en de krijgsmacht samen;
  • bieden hen een forum voor het verbeteren van de aanpak van noodsituaties  door het delen van ervaringen en het uitwisselen van informatie;
  • genereren aandacht voor het verhogen van het nationale bewustwording van de bedreigingen voor cultureel erfgoed.
  • bevorderen de ratificatie en uitvoering door de nationale overheden van de Haagse Conventie 1954.
 
Elk Nationaal Comité moet worden erkend door ICBS.
Het gebruik van de term Nationaal Comité van Blue Shield (NCB's) is afhankelijk van de verdere erkenning ervan door ICBS. 
Alle Nationale Comités moeten worden ingesteld in overeenstemming met de nationale wetgeving.