nav shield Save the date: donderdag 12 april 2018!


branddag symposium

Donderdag 12 april 2018 vindt het jaarlijkse symposium plaats met praktische kennis en informatie voor professionals uit de brandveiligheidszorg en de erfgoedsector.

Belangrijk thema
Een belangrijk thema van de dag is het toepassen van gelijkwaardige en risicogerichte oplossingen voor de brandveiligheid in monumentale gebouwen.
Dit zijn brandveiligheidsvoorzieningen die afwijken van een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012, maar wel dezelfde veiligheid garanderen zonder daarbij de cultuurhistorische waarden van het monument aan te tasten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert het symposium samen met het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie, Brandweer Nederland, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Utrecht, Erfgoedinspectie en Koninklijke Bibliotheek.

Programma & aanmelden
Het doel van de dag is de betrokkenen bij brandveiligheidszorg voor (rijks)monumenten bijeen te brengen, inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en kennis te delen. Op het programma staan diverse praktijkcasussen, een presentatie over preventie en brandbestrijding in monumenten door de Brandweeracademie en er wordt teruggeblikt naar de geschiedenis van brandpreventie in historische gebouwen. De bijeenkomst duurt de hele dag en vindt plaats bij het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie in Arnhem.

Het volledige programma is te vinden op www.ifv.nl, via deze pagina kunt u zich tevens aanmelden.