Het Blue Shield Netwerk bestaat uit de diverse Nationale Blue Shield Comités en Blue Shield Internationaal. 

Blue Shield Internationaal is een samenwerking tussen: 
 
het Internationale Comité Blue Shield (ICBS) en de Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS).
 
Het doel van ICBS is de bescherming van cultureel erfgoed tegen bedreigingen van oorlogsgeweld en natuurrampen en organisatie van (inter) nationale hulp.
ANCBS fungeert als het communicatiecentrum, archief en hulpbronnen voor de ICBS en de Blue Shield nationale comites. 
Het vergemakkelijkt de communicatie tussen alle niveaus van het Blue Shield Network op een systematische manier.
 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft UNESCO het initiatief genomen tot de Haagse Conventie 1954 met als doel in gezamenlijkheid regels op te stellen ter bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Dit verdrag was het eerste internationale verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed in de context van oorlog en het eerstte verdrag dat het concept van de gemeenschappelijkheid van erfgoed benadrukt.

Het Blauwe Schildje wordt gebruikt om het cultureel erfgoed als "beschermd" te markeren en te identificeren. 
 
Dit schildje staat ook symbool voor het Blue Shield Netwerk dat bestaat uit organisaties die zich bezighouden met musea, archieven, audiovisuele ondersteuning, bibliotheken en monumenten en sites.
Het doel van alle betrokkenen bij Blue Shield is de bescherming van het cultureel erfgoed overal ter wereld!