Februari 2016 
Maastricht

Art Handler
Zoeterwoude

Brand/Erfgoedsymposium

Haarlem

 April 2016
Collectiehulpverlening CHV (uitvoer)
Zoeterwoude

September 2016
Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren
ZoeterwoudeDecember 2016

Verpakken en transport
Zoeterwoude


Disaster and Risk management

Rome
- ICCROM speelt een actieve rol in het internationale erfgoed veld ten behoeve van risico management door het verzamelen van gegevens, het bevorderen van uitwisseling daarvan en door aandacht te vestigen op lokale ervaringen en behoeften zodat deze in de internationale strategie kunnen worden opgenomen.

 
Afbeelding1Afbeelding2 


Opleiding Collectiebeheer
Deze opleiding is gebaseerd op de bekende cursus ' Behoudsmedewerker'.
Het behoud en beheer van cultureel erfgoed is van groot belang en behoudsmedewerkers kunnen een belangrijke rol in dat proces vervullen en ervoor zorgen dat cultureel erfgoed toegankelijk is en blijft voor deze en volgende generaties.
Brochure

COLLECTIEBEHEER 1COLLECTIEBEHEER 2 COLLECTIEBEHEER 3